Přesný rozpis programu a instrukce k zaplacení  a organizační pokyny zasílám na vyžádání e-mailem